Inköpslista
0 produkter
 
Nyheter
17 Jun 2024
Öppettider sommaren 2024... läs mer
05 Maj 2022
Våra produktnyheter 2022... läs mer
 
Öppettider

Mån - Tors 09.00 - 17.00
Fre

09.00 - 15.30

 

Lunch 11.30 - 12.30

 

Lager, för hämtning

Mån - Fre Enligt ök
 
(Dock tidigast 9.00)

 

Lunch 11.30 - 12.30

24 juni - 7 juli, Sommartider

Telefon, 08-580 155 20

Mån - Tors 09.00 - 15.00
Fre 09.00 - 14.00

 

Lunch 11.30 - 12.30

 

Lager, för hämtning

Mån - Tors Enligt ök
Fre Stängt
 
(Dock tidigast 9.00)

 

Lunch 11.30 - 12.30

 

8 juli - 11 aug, Semesterstängt

Telefon, 08-580 155 20

Vi svarar i mån av möjlighet. Lämna meddelande så ringer vi upp så snart som vi får möjlighet.

Lager, för alla leveranser

Mån Sängt
Tis Sängt
Ons Efter ök (12-16)
Tors Stängt
Fre Sängt
 

Kvalitetspolicy

ABOCO strävar att uppfattas som en kunnig, tillförlitlig och kundorienterad organisation som säljer VA- och VVS-produkter av hög kvalitet. Målsättningen är att vår strävan skall leda till förnyat förtroende från våra kunder om och om igen.

För att kontinuerligt utveckla och upprätthålla våra kvalitetsmål arbetar vi löpande med att:

 • Vara en lärande organisation där kundernas behov och den kundupplevda kvaliteten sätts i centrum och att utifrån det kontinuerligt förbättra våra interna processer
 • Skapa fortsättningar för våra medarbetare att komma med förbättringsförslag utifrån ett kvalitetsperspektiv
 • Kontinuerligt motivera våra medarbetare att utveckla sin kunskapsnivå genom utbildning och annan kunskapsinhämtning
 • Arbeta efter en nollfelsstrategi. Om fel ändå uppkommer, aktivt vidta åtgärder för att korrigera felet
 • Ta reda på varför fel uppstod och lära oss av det så att samma fel inte uppstår igen
 • Ställa krav och välja leverantörer som har ett aktivt kvalitetsarbete.
 • Ställa krav på att våra leverantörers produkter uppfyller eller överskrider våra kvalitetskrav
 • Säkerställa att alla inom organisationen är informerade om vårt kvalitetsarbete och tillämpar vår kvalitetspolicy i sitt dagliga arbete utifrån medarbetarens arbetsuppgifter


Kvalitetskrav på våra produkter
ABOCO ställer höga krav på de produkter som vi säljer.

De produkter vi säljer skall:

 • Vara tillverkade av ett material som uppfyller eller överträffar de för applikationen ställda grundkraven i Svensk standard
 • Ha en bra passform och funktion som underlättar användning och montering av produkten
 • Ha en lång livslängd
 • Finnas i ett stort sortiment för att passa alla applikationer
 • Bidra till ABOCOs övergripande kvalitetspolicy upprätthålls
 • Ha en generell hög kvalitet så att reklamationer på grund av material- eller funktionsfel undviks