Inköpslista
0 produkter
 
Nyheter
31 Jan 2024
Tack för alla besök på VA-tour 2024... läs mer
05 Maj 2022
Våra produktnyheter 2022... läs mer
 
Öppettider

Mån - Tors 09.00 - 17.00
Fre

09.00 - 15.30

 

Lunch 11.30 - 12.30

 

Lager, för hämtning

Mån - Fre Enligt ök
 
(Dock tidigast 9.00)

 

Lunch 11.30 - 12.30

 

Personuppgifter / GDRP

Personuppgifter / GDPR

ABOCO lagrar ihuvudsak uppgifter om andra företag/organisationer (juridiska personer), då vi inte vänder oss till privatpersoner. De personuppgifter (fysisk person) vi lagrar är om dig som representant/kontaktperson för ett företag/organisation. Vanligvis handlar det om uppgifter som för- och efternamn, samt kontaktuppgifter som e-post och telefonnummer till dig på din arbetsplats. Vi lagrar aldrig information om dig som privatperson!

I korthet lagrar vi information om dig som kontaktperson på företag/organisation för att kunna komma i kontakt med dig i din yrkesroll, för att marknadsföra oss mot företag/organisation, men också för att kunna fullfölja avtal (som till exempel order). Vår förhoppning är att intresset att hålla kontakt är ömsesidigt. Att du i ditt företag/organisation har nytta av information vi skickar ut (exempelvis produktkatalog). 

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut och beandlas av andra företag utanför ABOCOs organisation och koncern (våra samarbetspartners) i syfte att fullfölja avtal (Exempelvis speditör eller produkt tillverkare), för marknadsföring av ABOCOs produkter (exempevis postbefordran av marknadsföring eller tryckeri), eller som följer av lag (exempevis revisor, eller myndigheter). Våra samarbetsparter kan finnas både inom EU/EES och utanför. Samarbetspartners som får tillgång till dina personuppgifter från ABOCO får enbart behandla dem för ABOCOs räkning i angivet syfte, varefter personuppgifterna ska raderas/förstöras (om inte annat följer av lag).

Är intresset inte ömsesidigt utan du, oavsett anledning, inte önskar hålla kontakten/fortsätta få information av oss uppmanar vi dig att kontakta oss, så tar vi bort din information. Det ligger lika mycket i vårt intresse som i ditt! Det vill säga, du kan när som helst vända dig till oss och få din personuppgift som representant/kontaktperson borttagen ur våra register eller bara säga nej till framtida utskick. Självklart rättar vi gärna dina uppgifter om de vi har i något avseende är felaktiga.

Vi rensar våra register med jämna mellanrum, då vi har ett eget intresse i att hålla dessa uppdaterade. Vi lagrar dina uppgifter med ditt samtycke. Du har självfallet rätt att återkalla ditt samtycke när du vill. Har du å ditt företag/organisations räkning beställt något från oss kommer vissa uppgifter sparas i minst 7 år från senaste beställningstillfället då personuppgiften blir en del av vår bokföring som vi är skyldiga enligt lag att spara i minst 7 år enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är: ABOCO AB, Box 570, 175 26  Järfälla (org nr. 556577-0525).

Passa också på hur vår webbplats använder cookies här.